Convocatoria de asistencia técnica para a elaboración dunha imaxe gráfica que acompañe á Exposición dos 20 anos de Proxecto TERRA

Con motivo da celebración dos 20 anos desde a creación do Proxecto TERRA estase a organizar unha exposición onde se poida mostrar o traballo feito neste tempo por toda a comunidade educativa, con especial protagonismo do alumnado, grazas aos contidos e actividades elaborados desde o noso proxecto. Para que o alcance desta mostra sexa maior decídese convocar a presente asistencia técnica, pola cal unha entidade ou equipo de persoas elaborarán unha imaxe gráfica acorde á natureza do proxecto, á celebración do vixésimo aniversario e ao acompañamento desta exposición para o que estaría pensada.

Prazo de recepción de candidaturas: do 1 ao xullo ao 31 de xullo de 2020

A persoa seleccionada para a realización desta asistencia técnica foi: Lucía Escrigas Rodríguez

Actividades complementarias 19 – 20

Educacion Secundaria

Como resultado da renovación do convenio de colaboración entre o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa incorporación da Axencia de Protección da Legalidade Urbanistica como entidade cofinanciadora do ProxectoTERRA, queremos facervos chegar a convocatoria de actividades complementarias 19-20 para Ed. Secundaria a desenvolver nos meses de Abril e Maio de 2020, co obxectivo de que se podan incorporar as as programacións de actividades complementarias dos centros educativos de Galicia.

Prazo de solicitude ata o 21 de FEBREIRO

Convocatoria

Programas

Solicitude

Os videos das nosas actividades

O Camiño de Santiago

Fragas do Eume

Porto

Allariz

Melgaço

Courel / Ribeira Sacra

Ferrol

Guimaraes

As nosas actividades

Plan Proxecta e Proxecto Terra 2019-20

Este ano seguimos a desenvolver dentro do Plan Proxecta da Xunta de Galicia as accións de difusión, reflexión e formación co Profesorado galego. Estas accións están dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores. Un dos principais obxectivos deste plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.

Neste curso continúase coas líneas de acción dos últimos anos, mais proponse como tema clave:

 

O dereito ao hábitat. Propostas de transformación nos patios escolares. 

Obxectivos xerais

  • Contribuír a mellorar o coñecemento sobre os espazos que habitamos e sobre a identidade territorial de Galicia, mediante a toma de consciencia da implicación e responsabilidade da cidadanía na construción e posta en valor destes espazos.
  • Tomar conciencia dos problemas básicos da ocupación do territorio e da arquitectura cunha vision crítica e construtiva desde un enfoque de dereitos.
  • Tomar conciencia da importancia dos nosos espazos vitais na nosa calidade de vida, prestando atención ao entorno escolar como espazo de relación da infancia e xuventude.
  • Entender a importancia do patrimonio construído herdado, entendéndoo como resultado dun continuo histórico que ten a virtualidade de unir pasado, presente e futuro, na conformación da identidade dunha comunidade.

Comezamos o curso e xa temos propostas. Pronto teremos a Resolución

 V Encontro Internacional PlayGrounds no Gaiás

Conxuntamente coa Asociación Ludantia o Proxecto Terra ven de organizar co apoio da Fundación Cidade da Cultura -Xunta de Galicia  o  V Encontro Internacional de Educación en Arquitectura para a Infancia e a Xuventude, dirixido a docentes, estudantes e profesionais de educación en arquitectura.

Ideouse como un encontro con intervencións plenarias en formato debate de profesionais recoñecidos a nivel galego, estatal e internacional, agrupados en parellas ao redor de catro temas de interese e actualidade para estes colectivos específicos.
Deste xeito, o encontro compleméntase con interesantes obradoiros prácticos ao redor destas temáticas:
  • Arte, espazo público e participación
  • Transformación de espazos
  • Xoguetes e dispositivos lúdicos
  • Arquitectura na educación

 Argallar. Exposición para xogar coa Arquitectura no Gaiás

Tralo éxito de Ludantia en Pontevedra no ano 2017,  desenvolveuse co espírito de achegar a arquitectura e o xogo promoveuse Argallar é unha exposición que estivo organizada conxuntamente coa Asociación Ludantia, APLU-Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e co Proxecto Terra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia coa participación da Xunta de Galicia na Cidade da Cultura. Onde diversos centros educativos puideron achegarse con preto de 2000 cativos e cativas. Asemade a visita a mesma contou cun total de 14.000 visitas.

De xeito paralelo e cara o seu peche de Argallar desenvolveuse un Encontro Internacional con Profesionais e Estudantes de arquitectura e da Educación Primaria e Secundaria ao redor da mostra: Playgrounds V

Esta xornada espertou un alto interese, ata o punto de esgotar as 170 prazas dispoñibles do foro, que ofreceu durante dous días –o 1 e 2 de novembro– nove conferencias con expertos e expertas internacionais e 20 obradoiros, onde levaron a cabo casos prácticos para mellorar a arquitectura nas escolas, espazos públicos e incluso cidades pensando na infancia.

“Eu son inspector@ urbanístic@. Coida do territorio. Coida do teu”

Dentro do Plan Proxecta 2019/2020 e en colaboración coa Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU), levase a cabo en educación infantil, primaria e secundaria as actividades de «Eu son inspector@ urbanístic@. Coida do territorio. Coida do teu»

+ INFORMACIÓN

Dossier completo

Formulario

Convocatoria dun proceso de selección de equipo/s para realizar traballos vinculados a renovación e actualización dos materiais didácticos para educación secundaria elaborados por Proxecto Terra

Convoca

​Arquitectura sen Fronteiras, como entidade responsable da xestión, coordinación e desenvolvemento das actividades enmarcadas no Proxecto Terra por conta do COAG.

Obxectivo da convocatoria

O obxectivo desta convocatoria é a selección de equipo/equipos consultor/res para realizar os seguintes traballos:

  1. A renovación e actualización ao novo currículum da LOMCE dos contidos dos tres módulos didácticos ​1. Arquitectura Popular,​ 2. ​Arquitectura Contemporánea e ​3. Identidade Territorial​, elaborados por ProxectoTerra para a súa utilización en centros de Educación Secundaria de Galicia.
  2. Implementación a ​eXelearning​ dos contidos.
+ INFORMACIÓN

Convocatoria completa

Resolución da convocatoria

Os equipos seleccionados son os formados:

1 Arquitectura Popular: Ana Isabel Díaz Gómez, María José Piñeira Mantiñán e Rocío Romar Roel.

2 Arquitectura Contemporánea: Anna Benítez Arnau, José Alejandro Pitaluga Ivorra, Sandra Sambade Nieto e Ana Sogo López.

3 Identidade Territorial: Carlos Fernández García, Alejandro Fernández Vázquez, Ignacio José Pascual Vázquez, Carmen Rey López e Susana Rodríguez Carballido.

OBRADOIRO. Patios e camiños escolares. Propostas de transformación.

12 de Xaneiro, Santiago de Compostela

O obxectivo do curso é formar a docentes de centros educativos para desenvolver propostas de transformación de patios escolares a través do coñecemento de outras colectivos e especialistas que están traballando actualmente neste eido e nos camiños escolares. A mellora do espacio físico, pode ter un impacto positivo na saúde, nas relacións , calidade do xogo, na inclusión ou a igualdade. O espazo favorece ou dificulta estes elementos, pero consideramos importante indagar tamén en metodoloxías de dinamización deseñadas conscientemente para favorecer a participación e inclusión de todo o alumnado. Nesta liña achegamos a proposta de patios dinámicos.

Actividades complementarias 18-19

Educacion Secundaria

Prazo de solicitude ata o 16 de NOVEMBRO

Como resultado da renovación do convenio de colaboración entre o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa incorporación da Axencia de Protección da Legalidade Urbanistica como entidade cofinanciadora do ProxectoTERRA, queremos facervos chegar a convocatoria de actividades complementarias 18-19 para Ed. Secundaria a desenvolver nos meses de Abril e Maio de 2019, co obxectivo de que se podan incorporar as as programacións de actividades complementarias dos centros educativos de Galicia.

Convocatoria

Programas

Solicitude

Os videos das nosas actividades

O Camiño de Santiago

Fragas do Eume

Porto

Allariz

Melgaço

Courel / Ribeira Sacra

Ferrol

Guimaraes

As nosas actividades

Exposición Itinerante:

«15 anos do ProxectoTERRA»

No curso 15-16 cumprimos os 15 anos da nosa presenza e colaboración co mundo educativo galego. Quixemos celebralo cunha exposición itinerante na que presentamos os últimos recursos elaborados: «PAGUS. Galicia, un país de paisaxes» para Educación Secundaria e «Sabela e as zocas máxicas» para Educación Infantil. Queremos compartir esta celebración como agradecemento de todos estes anos de boa acollida do ProxectoTERRA no traballo cotiá nas aulas galegas, confiando en poder seguir contando coa cumplicidade do profesorado para achegar ao alumnado esta reflexión que desde o noso proxecto facemos sobre os espazos e lugares que habitamos no noso país. Ao longo destes anos, puxemos a disposición do profesorado e do alumnado, recursos educativos para Educación Primaria e Educación Secundaria que xa foron enviados de xeito gratuito a todos os centros educativos de Galicia. No pasado mes de setembro, coincidindo co comezo do curso e a incorporación da materia de Paisaxe e Sustentabilidade na Educación Secundaria, aportamos a todos os centros de Galicia os novos recursos «PAGUS. Galicia, un país de paisaxes» e que foron acompañados por nove xornadas de formación para o profesorado desenvolvidas en colaboración dos CFR das sete cidades e o Barco de Valdeorras.

Facebook

Proxectos e Experiencias para Compartir

Seminario EN-Route UNISCAPE. A Coruña Xuño 2019 

O Seminario, que está coorganizado por UNISCAPE, a Universidade da Coruña e o ProxectoTERRA do COAG, propuxo unha aproximación multidisciplinar, transversal e converxente que supere as pugnas polo protagonismo institucional e as apropiacións espurias do termo, para axudar a conformar esa necesaria «converxencia de miradas» sobre a paisaxe. Contemplando, asemade dos aspectos territoriais, as dimensións emocionais, afectivas, cognitivas, éticas e estéticas.
Estruturouse e tres bloques ou liñas de reflexión:
LIÑA 1. PAISAXES HERDADAS. Propoñendo reflexións en torno á conformación histórica da paisaxe, ós diferentes procesos que se producen na paisaxe: asentamentos, migracións, transformacións, cultivos, abandonos, cambios de uso, etc. A identidade da paisaxe e como analizar os efectos da explotación e do cambio climático sobre os ecosistemas e recursos naturais. A explotación económica como axente de transformación.
LIÑA 2. PAISAXES CONSTRUIDAS. Constatando a pertinencia do proxecto como ferramenta de xestión da paisaxe, así como as dinámicas cíclicas de construción e destrución da paisaxe. A influencia das grandes infraestruturas na articulación e modelado do territorio, as estratexias para a rexeneración paisaxística.
LIÑA 3. PAISAXES VIVIDAS. Entendendoo a paisaxe como substrato e como experiencia da actividade humana, da percepción do hábitat e da intervención. Integrar filosofía, arte e teoría da paisaxe na educación da paisaxe.
INTERCAMBIO TERITORRITORIAL Pola ría de Ferrol- Valdoviño e Santo Andrés de Teixido.
Amosando a profesorado e expertos internacionais un exemplo de intercambio territorial ofertado o alumnado galego de secundaria.

Podedes achegarvos ao programa completo a través deste enlace

Paisaxes habitadas. Colectivo Re-Creo

O proxecto PAISAXES HABITADAS é unha investigación sobre as paisaxes que rodean ás nosas cidades, vilas e aldeas, con especial atención a como son observadas e representadas por nenos e nenas. É unha obra coral, na que participaron artistas e profesionais que traballan co espazo desde diferentes esferas, e que pretende una dobre finalidade: promover o coñecemento da paisaxe cotiá galega do que poida derivar a súa posta en valor, e achegar este coñecemento aos máis pequenos, para que a gocen e a recoñezan.

Os talleres teñen por obxectivos introducir aos cativos na percepción do territorio, e ao mesmo tempo rexistrar as imaxinacións que eles producen intuitivamente sobre a paisaxe. Entendemos que na imaxe que cada persoa produce sobre o entorno conflúen sentidos, procesos cognitivos (culturais) e emocións, de xeito que a reproducción do territorio a través do debuxo, maquetas ou escenarios, válese da interpretación da información percibida. Dita representación “incide de xeito consustancial na construcción do valor” asignado á propia paisaxe . Neste sentido os talleres indagan o proceso de producción desta imaxe, e a imaxe mesma, entendida como un aporte esencial á valorización da paisaxe galega e por tanto á defensa do noso territorio.

O III Encontro ofreceu un panorama da Educación en Arquitectura na infancia e na xuventude a través da presentación das experiencias de diferentes equipos adicados a este tema no ámbito internacional.

O enfoque desde diferentes perspectivas e nacionalidades buscou facer visible a innovación educativa e a pluralidade de formas de achegamento a esta cuestión. A educación artística, o coñecemento técnico, a creatividade ou os procesos de participación foro alguns dos puntos de partida. A arquitectura e o coñecemento do entorno construido, se ben está contemplada como contidos no currículo escolar, no ten chegado a consolidarse coma unha parte significativa dentro del, pretendendo ser este Encontro un espazo de reflexión acerca do seu alcance e importancia.

As intervencions agrupáronse arredor de tres temas principais:

1_ Educación en Arquitectura en Colexios e Centros Educativos (educación reglada).

2_ Educación en Arquitectura en Museos e outros espazos alternativos (educación no reglada).

3_Educación en Arquitectura como ferramienta para deseñar espazos coa infancia e xuventude.

Podedes achegarvos ao programa completo a través deste enlace.

Toda a información sobre o colectivo PLAYGROUND podedes atopala neste novo enlace.

Ver as NOVAS MONTAXES dos Videos das Presentacions coas traduccións ao castelá

Unha viaxe por…  1929-2009

A partir do documental «Un viaje por Galicia» realizado por Luis R. Alonso en 1929, oitenta anos depois Pablo Gallego Picard proponse revisitar, percorrer de novo os mesmos lugares, porse exactamente no mesmo punto onde o operador parouse coa sua cámara para así comparar o que de verdade é. Acceso á web. É así un guión preescrito de dobre deriva, tanto xeográfica como da memoria, que nos serve para reflectir un pasado e un presente en permanente cambio. Xa que fronte á tendencia de ver a paisaxe como referente nostálxico, estético e formal dun país, coa comparativa oponse unha reflexión sobre o que significa ocambio, sobre ata que punto a verdade dun territorio baséase nesa falsa inmutabilidad dun ambiente mediatizado ou na súa propia transformación. Ver Video.

Desde mediados de setembro de 2015, todo este material xa está nos vosos centros. “PAGUS. Galicia, un país de paisaxes” está en consonancia cos curriculos vixentes non só na materia específica de “Paisaxe e sustentabilidade” para 1º e 2º de ESO senón tamén, como ben sendo habitual nos nosos materiais, dentro dun eido multidisciplinar no que ten o seu mellor encaixe como ámbito integrador de coñecementos e experiencias. No envío incorporase un escrito presentando os novos materiais e recordando a súa vinculación cos outros recursos do proxectoterra que xa foran enviados aos vosos centros con anterioridade. Podedes ler o seu contido neste enlace.

Se non tedes a vosa disposición no voso centro todos os materiais recollidos na imaxe, poñedevos en contacto con nosoutros no seguinte enderezo electrónico: proxectoterra.secundaria@coag.es

Un interesantísimo video de Urbanins Ciutat no que se explica a evolución das cidades. Duración: 3′:26″

Rede Ocara

Rede OCARA  é unha rede latino-americana de experiencias e proxectos sobre cidade, arte, arquitetura e espazo público nos que participan crianzas.

O seu obxectivo é compartir traballos realizados en circunstancias urbanas e sociais semellantes, para que nos inspiren e axudem a todos. Criar rede, abrazar, falar.

OCARA é uma palabra tupí-guaraní, que significa praza ou centro da aldea, e deriva da palabra «oca» (casa, abrigo).

Con este nome a rede quere ser un grande espazo onde compartir os traballos e experiencias da comunidade latinoamericana.

A rede incentivará colaborações com entidades externas, para programar atividades e encontros de intercâmbio de experiências.

Quem queira-se unir a nossa rede deve explicar seu trabalho realizado com meninos e meninas, ajustando aos temas propostos. Para mais informação, ir a contato.

Olladas na rúa Os últimos venres de mes ás 18:00, en Ourense a Delegación do COAG organiza esta actividade de observación, comentario e crítica participativa sobre a arquitectura e lugares da cidade. MIRAMOS TODOS XUNTOS E NOLO CONTAMOS !!!!!!

Olladas na Rúa
Arquitectura de Galicia
Plan Proxecta
Arquitectura Sen Fronteiras
Red Ocara
Amag! Revista de Arquitectura para Nen@s
La ciudad de los niños
Arkki. Escola de Arquitectura para nen@s
Materiais JClic Primaria
Alvarella
Pousadas de Juventude de Portugal
A Cidade dos Barrios

O Proxectoterra é un proxecto de cooperación co mundo da Educación

O Proxectoterra é un proxecto de cooperación co mundo da educación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, cofinanciado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, dirixido ás distintas etapas da educación obrigatoria co obxectivo de colaborar no proceso de construción do coñecemento que os escolares de Galicia deben ser dos espazos e lugares que habitamos.


Memoria 2000-2010 en castelá

Anímate

Aqui tes un medio no que compartir as túas experiencias. Visibilizar o que facemos danos a oportunidade de compartir o que sabemos. Ofrecemos a nosa web para que teñamos a oportunidade de mostrar o traballo que realizamos nas nosas aulas.

Anímate e fainos chegar os teus comentarios e valoracións. Necesitamos e agradecemos todas as aportacións que nos axuden a que o proxectoterra sexa o voso colaborador en cada un dos procesos de ensino-aprendizaxe que día a día estamos a vivir no noso país e do que sodes protagonistas.