Oferta de Actividades 16-17 para Educación Secundaria

Como resultado do convenio de colaboración asinado no mes de xuño de 2014 entre o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territoriono marco da “Estratexia galega da paisaxe”queremos facervos chegar a convocatoria de actividades complementarias 16-17 para Ed. Secundaria a desenvolver nos meses de, Abril Maio de 2017, co obxectivo de que as poidades incorporar nas vosas programacións de actividades complementarias.

Neste curso académico 16-17, mantemos a oferta de actividades complementarias con algunhas modificacións nas condicións de participación nas actividades como resultado do reaxuste orzamentario que foi necesario acometer xa nos cursos pasados e que nos obrigou a reducir nun 50% a oferta de actividades. Como sabedes, o ProxectoTERRA esta integrado no Plan Proxecta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria polo que os centros inscritos no programa TERRA do Plan Proxecta TERÁN PRIORIDADE na adxudicación das actividadesCo obxectivo de que poidades realizar a inscrición no Plan Proxecta antes do 15 de outubro, queremos recordarvos o proceso de solicitude recollido na convocatoria para este curso: http://www.edu.xunta.es/portal/planproxecta

As condicións de participación no Plan Proxecta están recollidas na súa convocatoria, debendo recordar que compromete aos centros participantes a desenvolver un proxecto que inclua contidos e obxectivos de diversas materias, áreas ou ámbitos, no que deberán tomar parte, como mínimo, unha persoa coordinadora e un profesor ou unha profesora, de dúas materias distintas. Nosoutros propuxemos para este curso o tema “O Dereito ao Habitat” que levaremos en colaboración con Arquitectura Sen Fronteiras que nos aportarán recursos específicos desenvolvidos por ASF e que tedes a vosa disposición na súa Web. Con independencia do tema proposto, os centros poderán propoñer un proxecto de actuación específico propio como alternativa, debendo ser aprobado polo coordinador do programa e que pode incluir traballos especificos relacionados coa unidade didáctica
traballada polo alumnado ou coa actividade complementaria realizada.

CONVOCATORIA E CONDICIÓNS DE PARTICIACIÓN:  Podedes acceder a un pdf no que se recolle a convocatoria completa das actividades e as condicións de participación. Mantemos a limitación da concesión de actividades a unha única actividade por centro, recordando que TERÁN PRIORIDADE na adxudicación das actividades os centros que estean inscritos no programa TERRA do Plan Proyecta. Descargar a Convocatoria das Actividades premendo aquí

PROGRAMA DAS ACTIVIDADESEstamos revisando os programas das visitas. Podedes acceder a un pdf cos programas previstos para cada unha das actividades, pendentes de puntuais e lixeiras modificacións.  Descargar o Programa das Actividades premendo aquí

FORMULARIO DE SOLICITUDE: Para facer a solicitude da actividade, teredes que cumprimentar o formulario ao que accederedes premendo aquíOs campos con asterisco * son obrigatóriosO formulario é un pdf con campos nos que podedes escribir directamente, pero debedes gardalo previamente no computador. Se tedes dificultade na edición, imprimide o formulario, cubrideo e enviadeo escaneado. Unha vez cuberto, debedes envialo ao enderezo electrónico proxectoterra.actividades@coag.es.      Descargar Formulario de solicitude premendo aquí

Xornadas de Formación 16-17

Infantil-Primaria

Faremos a presentación de todos os recursos integrantes do proxecto “Da Casa á Escola” recollidos na imaxe e que serán enviados gratuitamente ao longo do mes de Outubro a todos os centros de Galicia que impartan Educación Infantil.

O calendario xa programado é o seguinte:

Código O1602004 – Ourense – 24 de Setembro – Inscrición ata o 19-IX
Código V1602010 – Vigo – 1 de Outubro – Inscrición ata o 23-IX
Código G1602008 – Santiago – 8 de Outubro – Inscrición ata o 30-IX
Código L1602004 – Lugo – 15 de Outubro – Inscrición ata o 30-IX

Inscricións en FPROFE

O conto “Sabela e as zocas máxicas” forma parte destes recursos educativos. A tráves de tres historias: O Segredo do faiado – O moletiño de pan – O tesouro da escola, contamos con orientar a observación e a vivencia dos espazos cotiás do alumnado de Educación Infantil no ánimo de facelas o máis diversas e completas posibles.

Secundaria

O calendario xa programado é o seguinte:

Código O1602003 – Ourense – 8 de Outubro
Código V1602009 – Vigo – 15 de Outubro
Código L1602003 – Lugo – 22 de Outubro
Código S1602008 – Santiago – 29 de Outubro

Inscricións en FPROFE
Data límite de inscrición: 30 de Setembro

A recente publicación do novo curriculo da LOMCE contempla a materia de libre elección de centros de “Paisaxe e sustentabilidade” para 1º e 2º de ESO. Co fin de que puiderades contar con estes novos recursos no inicio do curso e os teñades en conta no momento de elexir as materias a impartir, aportamos os nosos materiais sobre Paisaxe “PAGUS. Galicia un país de paisaxes”, en consonancia cos curriculos vixentes non só nesa materia específica senón tamén, como ben sendo habitual nos nosos materiais, dentro dun eido multidisciplinar. Todos os materiais xa foron enviados a todos os centros de Galicia no inicio do curso 15-16. A proposta de actividades coa súa correspondente guía, esta ao voso dispor na web <<http://proxectoterra.coag.es/paisaxe/ >> . Se non tedes constancia de ter recibido estes materiais, poñedevos en contacto con nosoutros proxectoterra.secundaria@coag.es

Nos seguintes enlaces podedes acceder a ficheiros pdf, en baixa resolución, do libro e a guía do profesorado e confiamos que poida ser do voso interese para a súa incorporación como un novo recurso na aula:
PAGUS: Libro do alumnado PDF
PAGUS: Guía do profesorado PDF

Exposición Itinerante:

“15 anos do ProxectoTERRA”

Neste curso 15-16 cumprimos os 15 anos da nosa presenza e colaboración co mundo educativo galego. Quixemos celebralo cunha exposición itinerante na que presentamos os últimos recursos elaborados: “PAGUS. Galicia, un país de paisaxes” para Educación Secundaria e “Sabela e as zocas máxicas” para Educación Infantil. Esta exposición inaugurouse o pasado 6 de xuño na Coruña e continuará a súa itinerancia polas sete cidades galegas co seguinte calendario: Santiago de Compostela: do 20 ao 27 de xuño Pontevedra: do 28 de xuño ao 4 de xullo Vigo: do 5 ao 11 de xullo Ourense: do 12 ao 18 de xullo Allariz: do 19 ao 26 de xullo Lugo: do 27 de xullo ao 2 de agosto Queremos compartir esta celebración como agradecemento de todos estes anos de boa acollida do ProxectoTERRA no traballo cotiá nas aulas galegas, confiando en poder seguir contando coa cumplicidade do profesorado para achegar ao alumnado esta reflexión que desde o noso proxecto facemos sobre os espazos e lugares que habitamos no noso país. Ao longo destes anos, puxemos a disposición do profesorado e do alumnado, recursos educativos para Educación Primaria e Educación Secundaria que xa foron enviados de xeito gratuito a todos os centros educativos de Galicia. No pasado mes de setembro, coincidindo co comezo do curso e a incorporación da materia de Paisaxe e Sustentabilidade na Educación Secundaria, aportamos a todos os centros de Galicia os novos recursos “PAGUS. Galicia, un país de paisaxes” e que foron acompañados por nove xornadas de formación para o profesorado desenvolvidas en colaboración dos CFR das sete cidades e o Barco de Valdeorras.

Como sabedes, a aportación de recursos educativos por parte do ProxectoTERRA completouse cada curso escolar coa oferta de actividades complementarias co obxectivo de que o alumnado puidera vivir os espazos e lugares que son obxecto de estudo nas aulas. Desde o ano 2005, desenvolvimos 900 actividades nas que teñen participado 45.000 escolares de Educación Secundaria e 1000 de Educación Primaria, procedentes de 150 centros de toda Galicia. Na seguinte imaxe recollemos os lugares de procedencia do alumnado e as actividades nas que participaron.

Facebook

O presente Encontro ofreceu un panorama da Educación en Arquitectura na infancia e na xuventude a través da presentación das experiencias de diferentes equipos adicados a este tema no ámbito internacional.

O enfoque desde diferentes perspectivas e nacionalidades buscou facer visible a innovación educativa e a pluralidade de formas de achegamento a esta cuestión. A educación artística, o coñecemento técnico, a creatividade ou os procesos de participación foro alguns dos puntos de partida. A arquitectura e o coñecemento do entorno construido, se ben está contemplada como contidos no currículo escolar, no ten chegado a consolidarse coma unha parte significativa dentro del, pretendendo ser este Encontro un espazo de reflexión acerca do seu alcance e importancia.

As intervencions agrupáronse arredor de tres temas principais:

1_ Educación en Arquitectura en Colexios e Centros Educativos (educación reglada).

2_ Educación en Arquitectura en Museos e outros espazos alternativos (educación no reglada).

3_Educación en Arquitectura como ferramienta para deseñar espazos coa infancia e xuventude.

Podedes achegarvos ao programa completo a través deste enlace.

Toda a información sobre o colectivo PLAYGROUND podedes atopala neste novo enlace.

Ver Videos das Presentacións

A partir do documental “Un viaje por Galicia” realizado por Luis R. Alonso en 1929, oitenta anos depois Pablo Gallego Picard proponse revisitar, percorrer de novo os mesmos lugares, porse exactamente no mesmo punto onde o operador parouse coa sua cámara para así comparar o que de verdade é. Acceso á web. É así un guión preescrito de dobre deriva, tanto xeográfica como da memoria, que nos serve para reflectir un pasado e un presente en permanente cambio. Xa que fronte á tendencia de ver a paisaxe como referente nostálxico, estético e formal dun país, coa comparativa oponse unha reflexión sobre o que significa ocambio, sobre ata que punto a verdade dun territorio baséase nesa falsa inmutabilidad dun ambiente mediatizado ou na súa propia transformación. Ver Video.

Na primeira semana de setembro de 2015, enviamos ás direccións do centros de ESO de Galicia e a todo o profesorado do que temos o seu enderezo, un correo electrónico informando do envío dos novos recursos do ProxectoTERRA para Educación Secundaria. Podedes ler o seu contido neste enlace.

Desde mediados de setembro de 2015, todo este material xa está nos vosos centros. “PAGUS. Galicia, un país de paisaxes” está en consonancia cos curriculos vixentes non só na materia específica de “Paisaxe e sustentabilidade” para 1º e 2º de ESO senón tamén, como ben sendo habitual nos nosos materiais, dentro dun eido multidisciplinar no que ten o seu mellor encaixe como ámbito integrador de coñecementos e experiencias. No envío incorporase un escrito presentando os novos materiais e recordando a súa vinculación cos outros recursos do proxectoterra que xa foran enviados aos vosos centros con anterioridade. Podedes ler o seu contido neste enlace.

Se non tedes a vosa disposición no voso centro todos os materiais recollidos na imaxe, poñedevos en contacto con nosoutros no seguinte enderezo electrónico: proxectoterra.secundaria@coag.es

Un interesantísimo video de Urbanins Ciutat no que se explica a evolución das cidades. Duración: 3′:26″

Rede Ocara

Rede OCARA  é unha rede latino-americana de experiencias e proxectos sobre cidade, arte, arquitetura e espazo público nos que participan crianzas.

O seu obxectivo é compartir traballos realizados en circunstancias urbanas e sociais semellantes, para que nos inspiren e axudem a todos. Criar rede, abrazar, falar.

OCARA é uma palabra tupí-guaraní, que significa praza ou centro da aldea, e deriva da palabra “oca” (casa, abrigo).

Con este nome a rede quere ser un grande espazo onde compartir os traballos e experiencias da comunidade latinoamericana.

A rede incentivará colaborações com entidades externas, para programar atividades e encontros de intercâmbio de experiências.

Quem queira-se unir a nossa rede deve explicar seu trabalho realizado com meninos e meninas, ajustando aos temas propostos. Para mais informação, ir a contato.

Olladas na rúa Os últimos venres de mes ás 18:00, en Ourense a Delegación do COAG organiza esta actividade de observación, comentario e crítica participativa sobre a arquitectura e lugares da cidade. MIRAMOS TODOS XUNTOS E NOLO CONTAMOS !!!!!!

Olladas na Rúa
Arquitectura de Galicia
Plan Proxecta
Arquitectura Sen Fronteiras
Red Ocara
Amag! Revista de Arquitectura para Nen@s
La ciudad de los niños
Arkki. Escola de Arquitectura para nen@s
Materiais JClic Primaria
Alvarella
Pousadas de Juventude de Portugal
Dicionario Visual da Construción
A Cidade dos Barrios

O Proxectoterra é un proxecto de cooperación co mundo da Educación

O Proxectoterra é un proxecto de cooperación co mundo da educación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e cofinanciado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, dirixido ás distintas etapas da educación obrigatoria co obxectivo de colaborar no proceso de construción do coñecemento que os escolares de Galicia deben ter da nosa Arquitectura e da nosa Identidade Territorial.


Memoria 2000-2010 en castelá

Anímate

Aqui tes un medio no que compartir as túas experiencias. Visibilizar o que facemos danos a oportunidade de compartir o que sabemos. Ofrecemos a nosa web para que teñamos a oportunidade de mostrar o traballo que realizamos nas nosas aulas.

Anímate e fainos chegar os teus comentarios e valoracións. Necesitamos e agradecemos todas as aportacións que nos axuden a que o proxectoterra sexa o voso colaborador en cada un dos procesos de ensino-aprendizaxe que día a día estamos a vivir no noso país e do que sodes protagonistas.