EDUCACIÓN PRIMARIA

Profesorado

Para cada un dos tres ciclos, presentamos dous tipos de recursos:

  • Un caderno coa sua proposta de actividades (impresa e versión JClic) e coa súa guía para o profesorado
  • Un conto, coa súa guía para o profesorado

Os dous recursos son autónomos ao tempo que poden ser usados de xeito complementario.

Como materiais complementarios tedes a vosa disposición:

  • Videos:       24H: Catro Lugares, Catro Estacións            –             Spots
  • Programa Paisaxe: Un programa que podedes instalar nos computadores do voso centro de xeito ilimitado e co que poderedes aproximar ao alumnado  á complexa realidade do medio no cal vivimos, a través dos sentidos, a observación directa, o traballo de campo e o uso das TICs. Una proposta didáctica que presenta cinco bloques diferenciados: Observa, Clasifica, Investiga, Actúa, Explora. Neste enlace poderedes descargar o programa e a guía.
  • JClic: Tedes dispoñible a versión en JClic de todas as actividades  recollidas en cada un dos cadernos. Podedes descargar o programa e os comentarios de axuda para a súa instalación neste enlace

1º Ciclo

Antón de Soutolagoa descobre o seu mundo

Un Mundo de Sensacións