G2102016 – ProxectoTERRA. Deseño de patios e espazos educativos. Plan Proxecta.

Mércores 13 de outubro – Cooperativa Pandora Mirabilia

  • Perspectiva entre arquitectura e pedagoxía. Diagnóstico e proposta.
  • Ferramentas e metodoloxías participativas

Xoves 14 de outubro – Fermín González Blanco – Sistema Lupo

  • Espazo físico, elementos de transformación. Casos concretos e sinxelos adaptados á pandemia
  • Dinámicas para traballar en patios. Proposta de xogos para centros escolares

Mércores 28 de outubro – Miudiño Sociedade Cooperativa Galega

  • Sesión teórica. Patios vivos. Patios de socialización, aprendizaxe e xogo libre.

Mércores 3 de novembro – Fermín Blanco e Miudiño Sociedade Cooperativa Galega

  • Sesión práctica. Realización de exercicios de aplicación dos contidos.